Over JoU

JoU in het kort

Jongeren zijn de toekomst. Het is dus belangrijk dat ze voldoende kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Niet iedere jongere slaagt erin om deze kansen te pakken. Ongeveer 20 procent heeft daarbij in meer of mindere mate hulp nodig. JoU biedt hen een steuntje in de rug. Ook legt JoU altijd de verbinding tussen jongeren en hun omgeving: ouders, school, de wijk.

 

Jongerenwerk, individuele begeleiding, jobcoaching

Jongerenwerkers van JoU stimuleren groepen en individuele jongeren om op een positieve manier hun tijd te besteden en te werken aan een toekomst. Ze bieden jongeren een veilige plek, door middel van contactlegging, activiteiten en coaching.

Kernwoorden:

 • Pedagogisch
 • Cultuursensitief
 • Ontwikkelingsgericht
 • Ruimte bieden en grenzen aangeven
 • Aansluiten bij de leefwereld van jongeren

 

Een handvol cijfers uit 2016:

 • JoU kent 2.308 Utrechtse jongeren goed bij naam, van wie 1.543 jongens en 765 meisjes.
 • JoU heeft contact met 1.185 ouders van die jongeren.
 • In 2016 deden in totaal 3.281 jongeren mee aan groepsactiviteiten van JoU.
 • De Bus van JoU trekt gemiddeld 180 jongeren per week.
 • Schooljongerenwerk bereikte in 2016 3.155 jongeren, van wie er 635 ook bekend zijn bij JoU in de buurthuizen.
 • JoU heeft in 2016 109 jongeren succesvol begeleid in de zoektocht naar een stage of bijbaan.  

 

JoU resultaten 2015

Jaarverslag 2015
JoU werkt volgens de vreedzame methode. Dat betekent dat wij pedagogisch werken, aansluiten bij de methodiek Vreedzame scholen en ernaar streven om jongeren het volgende te leren:
 • Wij horen bij elkaar
 • Wij nemen verantwoordelijkheid voor onszelf, de groep en de omgeving
 • Wij respecteren elkaar, ook al zijn we anders
 • Conflicten lossen wij samen op.
Daarmee draagt JoU bij aan een positief klimaat, waar we ook werken: op straat, op scholen, in buurthuizen en andere plekken.